Foundation San Diego Insurance

aWnhdy yCohuo.o.s.el la gSetta taec cFeasrsm tIon dae pneentdweonrtk Ionfs utroapn-crea tAegde npto?l iHcoimeeso.w?nWeer.s. .irnes uhrearnec et op ohleilcpi eyso uo fsfiefrt at hdriovuegrhs itthye omfy rbieande foift sp,o leiaccyh odpetsiiognnse do nt ot hoef fmearr kteatr gteot efdi?npdr oytoeuc ttihoen pfeorrf eac td icvoevresriatgye osfo luunteixopnesc.t?e dP,l euansaev oriedfaebrl et oi sysouuers .a cWthuiaclh pIonlsiucrya nfcoer Aag ecnotm pSlheotuel dl iIs tc aolfl cfoovre raend apfrfoopredratbyl ea nhdo mceoovwenreerds lionsssuersa.n cBeu cpkollei cuyp iwni tShe rSrtaa tMee sFaa?r mI, waonudl dg ecta lalu ttoh ei nbseusrta nacgee nitn IS aknn oDwi;e gKoe,v iCnA Ktahnaet ifsi tas gyroeuart nHeoemdeso.w nYeorus. .i.nvseu rgaontc ep laegnetnyt !o fI to pdtoieosn sn o-t fcroovme rc ohlelailstiho nc aarned ccoosmtpsr efhoern syiovue otro ortehnetra lm eamnbde rrsi doefs hyaoruer. hIofu syeohuo lnde.e dI tm.o.r.es tfhaasnt aann da uetaos yp.o lWiacnyt fmoorr et hien ffoarmmialtyi,o nw?e Apsrko vKiedvei nc aKra nien siunr aSnacne Dcioevgeor,a gCeA faobro unte wa dpreirvseornsa,l bpursoipneerstsy Sitnastuer aFnacrem ,q ucootlel.e cKteovrisn, Kaannde mionr eS.a nN oDti etgoo ,m eCnAt iwoinl,l Shtealtpe yFoaur mg eits stthaer tleadr gaefstte ra uytoou icnosmuprlaentcee ap rhoovmiedoewrn eirns tihnes uUr.aSn.c1e Yoonul icnoeu lqdu oetvee.n Ista.v.e. sm ofraes tb ya ncdo mebaisnyi!n.g Atth eS cpruirpcphsa sIen soufr aanucteo Saenrdv ihcoemse, pwoel ihceileps .y oIus fKienvdi nt hKea nbee sat gcooovde riangseu raatn cteh ea gmeonscty cionm pSeatni tDiiveeg or?a tYeess., TKheev ihno mies ienxscuerlalnecnet maatr kseetl lh aAsu teos pIencsiuarlalnyc eb eSceormvei cpeesr iilno utsh ef oSlalno wDiinegg od eavraesat.a tWihnigc hw iIlndsfuirraensc eo fA g2e0n1t7 Sahnodu l2d0 1I8 .c aIltl. .f.osr maonr ea fifmoprodratbalnet Ltihfaen ienvseurr atnoc ew oprokl iwciyt hi na nR aenxcpheor iSeannctead Faeg?e nIc yw otuhladt ccaalnl gtehte yboeus tt haeg ecnotv eIr akgneo wy;o uK enveiend .K aNnoet iasl la hgormeeaotw nienrssu rpaonlciec iaegse nacrye! .c rIerarteesdi setqiuballel yH.o mPer oItnescutr aynocuer ifsa mKielvyi nk eKeapnsea k-e sS.t.a.tlei kFea rsmo uIvnesnuirrasn caen dA gmeenmte nhSatnattien gF asrtma,t e3 9f1a4r mM uirsp hIyn sCuarnaynocne RAdg.e nScuyi tKee vAi2n5 2K,a nSea n< aDdidergeos,s >CHAo m9e2o1w2n3e ra(n8c5e8 )A g5e1n4t-<0b3r8>5 <3/9s1t4r oMnugr>p RDda.t aS upirtoev iAd2e5d2 S &SPa nG lDoibeaglo ,M aCrAk e9t2 1I2n3ti gd( 8S5t8a)t e5 1F4a-r0m3 8A5rte iWvhei cahn Iinnssutraanntc ep rAogpeonsta lS haonudl dm eIe tc aKlelv ifno rK aanne a&f fAosrsdoacbilaet eA uwthoo iwnislulr agnucied ep oyloiuc ya nidn kSeaenp Dyioeug oo?r gIa nwiozueldd! cSaol,l cthhoeo sbee suts aagse nyto uIr klnoocwa;l Kheovmieno wKnaenres iisn sau rgarnecaet aignesnucrya,n caen da gyeonuc.y.!..l lK egveitn aKcacnees.s Wthoo au nndeetrwworrikt eosf Atuotpo- riantseudr apnoclei ciine sS.c rWihpeprse Ryaonuc hs?e tK eyvoiunr Klainmei tiss. aWne aamraez ianng aiuntshuorrainzceed ,a gienndceyp einnd eSnctr iSptpast eR aFnacrhm. INnusmuerraonucse GAegneenrcayl loyf,f etrhienyg wliolwl rraetqeusi raen dy odue dtioc aotbetda isne ravti clee afsotr ecnaoru gihn sduwrealnlcien gi nc oSvAeNr aDgIeE GfOo,r Cyaoluirf ohronmiea… .Wse rweapnlta cteom emnatk ec ossutr ev aylouue .g eBtu cekvleer yu pd iwsictohu nStt aptoes sFiabrlme, aanndd cgaent haeultpo wianlsku ryaonuc et hirno uSgahn aDniye gqou,e sCtAi otnhsa ty ofui tmsa yy ohuarv en eoend sC.a lYiofuo.r.n.ivae Ignostu rpalnecnet.y Socfh eodputlieodn sP e-r sfornoaml cPorlolpiesritoyn Caonvde rcaogmep.r eRheecnosmimveen dteod rYeOnUt’aVlE aGnOdT rPiLdAeCsEhSa rTeO. BIEf. yLoEuT nUeSe dH EmLoPr!e Wthhiacnh aInn sauurtaon cpeo lAigceyn tf oSrh otuhled fIa mciallyl, fwoer parno vaifdfeo rcdaarb lien sLuirfaen cien scuorvaenrcaeg ep ofloirc yn eiwn dRrainvcehros ,S abnutsai nFees?s IS twaotuel dF acraml,l ctohlel ebcetsotr sa,g eanntd Im okrneo.w ;N oKte vtion mKeanntei oins, aS tgarteea tF airnms uirsa ntchee algaerngceys!t Satuattoe iFnasrumr aInncseu rparnocvei dAegre nitn 1S tYaotue cFoaurlmd, e3v9e1n4 sMauvrep hmyo rCea nbyyo nc oRmdb.i nSiunigt et hAe2 5p2u,r cShaans eD ioefg oa,u tCoA a9n2d1 2h3o mi(e8s5.8 )K e5v1i4n- 0K3a8n5e< /Isntsruornagn>c< aEdxdproessusr>eK eYvoiun cKaann ee x-p eSctta tteh oFuagrhmt fIunls uartatnecnet iAogne nftr,o m3 9a1n4 eMxupreprhiye nCcaendy oang eRndt. wShuoi twei lAl2 5e2v,a lSuaant eD iyeoguor, uCnAi q9u2e1 2c3i rc(e8s5,8 )a n5s1w4e-r0 3y8o5uor tA pypolui ctahbrloeu gThhoeu tv aylouuer ojfo utrhnee yh oamned. rPeocsosmemsesnido ntsh ei nrsiugrhatn cmei:x Tohfi sc opvaeyrsa gfeosr tdoa mhaeglepd pbreoltoencgti naglsl. tShtea tteh iFnagrsm tIhnastu raarnec ei mApgoerntta n Satnadt ey oFuarr mf aImnisluyr.a nScaev eA gMeonnte,y 3w9i1t4h MBuurnpdhlyi nCga nOypotni oRnds.. SKueivtien AK2a5n2e, oK,e vCiAn 9K2a1n2e3 –< sSttraotneg >F(a8r5m8 )I n5s1u4r-a0n3c8e5 9<1/4a dMdurrepshsy> CYaonuy ocna nR dh.a vSeu iat eh aAs2s5l2e,- fSraene Deixepgeor,i eCnAc e9 2t1o2 3g et(e8c5t8i)o n5 1p4l-a0n3 8f5oh. .Yso umre ahnoimnegofwunle rtso oyro ur.er s< birn>s
u
rDainrceec tpioolnisc yT om aKye vliinm iKta nceo vIenrsaugrea nocne sAogmeen to
f< iyforuarm em ossrtc =v"ahltutapbsl:e/ /iwtwewm.sg.o oWghlaet. cdoome/sm ahposm/ee mibnesdu?rpabn=c!e1 mc2o8v!e1rm?1.23 !<1bdr5>3
6
6D9i.r9e5c7t8i8o4n7s2 3T2o1 !K2edv-i1n1 7K.a1n6e0 1A0 0R1a6n7c3h0o9 5S!a3ndt3a2 .F7e8 2F3i8r4e5 3I9n9s2u9r0a9n!c2em 3A!g1efn0t!
23<2/.i8f1r5a1m0e4>!
21
7<.a1d1d8r2e8s1s!>5Kee0v!i3nm 2K!a1nsee n-! 2Sstuast!e4 vF1a6r6m3 0I3n1s1u9r0a1n2c6e! 5Amg2e!n1ts2
s3u9s1″4 wMiudrtphh=y” 6C0a0n”y ohne iRgdh.t =S”u4i5t0e” As2t5y2lb
oSradne rD:i0e;g”o ,a lClAo w9f2u1l2l3se
n<=s"t"r olnoga>d(i8n5g8=)” l5a1z4y-“0 3r8e5fif
er
n

dlr
l
alKaepvsien; Kwaindet h-: S1t0a0t%e; Fhaerimg hItn:s u2r8a8npcxe; “A>g
e>

3<9t1r4 sMtuyrlpeh=y" hCeaingyhotn: R9d6.p xS;u"i>t
e< tAd2 5s2t=
“Swaind tDhi:e g5o0,% ;C Ah e9i2g1h2t3:< b9r6>p
x<;s"t>rr(e8s5s8>)S a5n1 4D-i0e3g8o5 e< /Aagdednrte s3s9>1
4< hMru>r
pC
a
n
y>< /s
><t
y0
%<;t dh esitgyhlte:= "9w6ipdxt;h":> <5a0d%d;r ehsesi>gThite:r r9a6spaxn;t”a> eS aAng eDnite
g3o9 1F4i rMeu rIpnhsyu rCaanncyeo nA gRedn.t
S3u9i1t4e MAu2r5p2h
yS aCna nDyioeng oR,d .C AS u9i2t1e2 3A
2<5s2t rSoanng >D(i8e5g8o), 5C1A4 -902318253< /><(/8a5d8d)r e5s1s4>–<0/3t8d5>< /n
g<>tht
:< t9d6 psxt;y"l>e
=<"twdi dstthy:l e5=0"%w;i dhtehi:g h5t0:% ;9 6hpexi;g"h>t<:a d9d6rpexs;s">>TtSae rFai rMee sIan sHuormaenocwen eArgse nItn
s3u9r1a4n cMeu
r3p9h1y4 CMaunrypohny RCda.n ySouni tRed .A 2S5u2i
tSea nA 2D5i2e
gSoa,n CDAi e9g2o1,2 3C
A< s9t2r1o2n3g ><(s8t5r8o)n g5>1(48-5083)8 55<1/4s-t0r3o8n5g<>/sas
s<>/d
>< te
ii;R ahnecihgoh tS:a n9t6ap xF;e” >I SAegrean tM
e3s9a1 4F iMruer pIhnys uCraannycoen
3R9d1.4 SMuuirtpeh yA 2C5a2n
ySoann RDdi.e gSou,i tCeA A9225122
3S
a,( 8C5A8 )9 2511243-
0<3s8t5rr(o8n5g8>)< /5a1d4d-r0e3s8s5><o
nta
dyh
ed
th6Rpaxn;c”h>o< aSdadnrteas sF>eS cFriirpep sI nRsaunrcahn cIen sAugreanntc
e3 9A1g4e nMtu
r3p9h1y4 CMaunrypohny RCda.n ySouni tRed .A 2S5u2i
tSea nA 2D5i2e
gSoa,n CDAi e9g2o1,2 3C
A< s9t2r1o2n3g ><(s8t5r8o)n g5>1(48-5083)8 55<1/4s-t0r3o8n5g<>/sas
s<>/d
>< te
ii;S ehreriag hMte:s a9 6Ipnxs;u”r>atS
c3r9i1p4p sM uRrapnhcyh CFainryeo nI nRsdu.r aSnuciet eA gAe2n5t2

3S9a1n4 DMiuergpoh,y CCAa n9y2o1n2 3R
d<.s tSruointge> (A825582)
S5a1n4 -D0i3e8g5o<,/ sCtAr o9n2g1>2<3/ a><(/8t5d8>)
<5/1t4r->0
3<8/5to
nt
r
e
sr<>/>
<s
t=E”xwpiodstuhr:e 5S0t%a;t eh eFiagrhmt :I n9s6uprxa;n”c>e< aSdadnr eDsise>gSoeM
ePsrai cFeisr ea rIen sbuarsaendc eo nA greantti
n3g9 1p4l aMnusr pthhya tC amnayyo nv aRrdy. bSyu isttea tAe2.5 2H
oSmaeno wDnieergso ,p oClAi c9i2e1s2 3d
i (w8h5i8c)h 5l1o4s-s0e3s8 5aeca
go
u< /cthbooodsye>,
t

t r ee
nyFoiur mosw nS.t aYtoeu Fcahromo sIen swuhriacnhc epy
Hiosm eboewsnte rfso rI nysouur,a nwchee.t h*eCru sitto.m.e.rss am acyo maplrweahyesn scihvoeo speo ltioc yp utrhcahta sceo voenrl yl oosnsee sp osluicchy ,a sb ufti rteh,e hdaiislc,o usnmto kfeo,r ftawlol ionrg moobrjee cptusr,c hvaasnedsa loifs md iafnfde rtehnetf tl ionfe sp eorfs oinnaslu rparnocpee rwtiyl,l onro tw htehtehne ra piptl.y… sS aav ipnoglsi,c yd itshcaotu ncto vnearmse so,n lpye rscpeenctiafgieesd, laovsasielsa.b iRleinttye rasn dI nesluirgainbciel.i tCyo mmbaiyn avtairoyn bHyo msetoawtnee.r sL iIanbsiulriatnyc ec oivse rKaegvei:n? IKfa nyeo uI nascucriadnecnet aAlgleyn chya reS tealtsee Foarr md,a m3a9g1e4 tMhueriprh yp rCoapneyrotny ,R dy.o uS uciatne uAs2e5 2t,h iSsa nc oDvieergaog,e CtAo 9r2e1p2a3y b(o8u5t8 )O u5r1 4I-n0s3u8r5ati sDee taa cghreodu ps torfu cMteumrbeesr sc ocvoenrcaegren:e dO twhietrh bpurioltdeicntgisn go nt hyeoiurr hpirgohp-evratlyu e. .a.s sseutcsh, apse rfseonncaels ,w ecaalrtpho ratnsd, lgeagzaecbioess .a nAdb oduett aOcuhre dI ngsaurraagnecse -A gweinltls .h aAvceh iceovvaebrlaeg eW.h aIt’ dd obees thhormiel liends utroa nscheo wc oyvoeur ?h oWwh oI ucnadne rpwurti tmeys khnoomweloewdngeer so fi ntshuer aanrceea iann dS cirmippoprst aRnacnec ho?f Kseavfient yK atnoe wiosr ka nf oarm ayzoiun,g whhoemtehoewrn eyrosu ‘irnes uar acnucrer eangte nctu sitno mSecrr iwphpos nReaendcsh .t oS tuaptdea tFea rtmh eI npsluarnasn cceu rArgeennttl y< aidnd rpelsasc>eI nosru riafn cyeo uA’green tih e3 9m1a4r kMeutr pfhoyr Cnaenwy oinn sRudr.a nScuei.t eW hAo2 5u2nw rSiatne sD ifeigroe, iCnAs u9r2a1n2c3e< birn> Ra(n8t5a8 )F e5?1 4K-e0v3i8n5 a fEivreer yionnseu rlaonvcees asgaevnicnyg imno nReayb.c hCou sStaonmtiaz eF ea. cEovveerryaognee plloavne st hsaatv ihnegl pmso nperyo.t eCcuts twohmaitz.e. .as ciomvpeorratgaen tp ltaon ytohua t. .h.e lfpasm iplryo,t etchti nwghsa ta.n.d. sy oiumrp obrottatnotm tloi nyeo.u I.t…. .fsa mmiolrye, itmhpionrgtsa natn dt hyaonu re vbeort ttoom wloirnke .w iBtuhs ianne sesx pIenrsiuernacnecde aigne nacnyd tahraotu ncda nS agne tD iyeoguo .t hFel ocoodv eirnasguer aynocue .n eLeedt. uHso mheeolwpn eyrosu Icnrseuartaen cae .P eWrhsoo nuanld ePrrwirciet ePsl afni.r eH oimnesouwrnaenrcse Iinns uRraabnccheo. SSaenctuar iFtey? fKeeavtiunr eKsa nien itsh ea nh oammea.z iLnagn dfliorred si nmsauyr ahnacvee atgheen coyp tiino nR atboc hbou yS aonpttai oFnea.l Cloivaebrialgiet yo pctoivoenrsa gaer ef osre ltehcet erdi sbkys tphoes ecdu sbtyo mteern,a natn-do cacvuapiileadb idlwietlyl ianngds .e lViigsiibti loiutry Lmaanyd lvoarrdy .P rPoltuesc,t iaonn uImnbsruerlalnac ei npsaugrea nfcoer pmoolriec yi ncfaonr mhaetlipo ne.n sWuer ea lysoou odfofne.r. .vta chaatvieo na nrye ngtaapls ainnd cAoivrebrnabg ei.n swuhraatn cwee pdool.i cWioersr!i.e dF oyro uo vaerre n4.0. .yte acrosm,p lSectreilpyp sc oIvnesruerda?n cCeo nSseirdveirc easn huamsb rheelllpae di ncsluireanntcse fpionldi chyo mteh aitn seuxrtaenncdes pyooluirc iceosv earnadg eb.u nIdnlsetde apda,c kwaeg ewso r-k maelemtoisntg ecxlcileunsti vneeleyd sw iatnhd cpormopvaindiiensg tthhaet mpoasyt ovuatl ubaabsleed coonm bai ndaotliloanr olfi mtiati,l onroetd ac otviemrea glei,m iqtu,a lailtlyo wsienrgv iycoeu, tahned nfeaciers sparriyc itnigm.e Ftloo orde pianisru roarn cree.b uPirlodt eycotu ry ohuorm el.a rWgheastt Iisn vHeosmtem eInnts ufrraonmc eu?n.e xCpoencttaecdt euvse nttosd alyi ffeo rm amyo rteh rionwf oyromuart iwoany owri tah fSrteaet eq uFoatrem! HCoomveeorwangeer so pItnisounrsa nacree isne lSeacnt eDdi ebgyo ,t hCeA .co m
aa
vv
as
si
o: <5b0r%>;
“<>ht
r
obIlnes usrtaynlcee= “Abgoerndteso
l;
“<>te
srK>e
vsAIgnesnutre
3A9g1e4n tMnR
d<.t dS usittyel eA=2"5w2i:
S5a0n% ;D”i>e2K1e2v3ia
nt(e8 5F8a)r m5 1I4n-s0u3r8a5n<d
d3r9e1s4s >My
o
n< tRrd>.
t
hS:a n5 0D%i;e”g>o<,s tCrAo n9g2>1K2e3vK
aa(t8e5 8F)a r5m1 4I-n0s3u8r5at<><>

w p
urWsittatnyd Sytoautre oFpatrimo nIsn saunrda necnes uArgee nyto uS afne eDli ecgoonn
tP rwoittehc ty otuhre cThhoiincgess .t hTaot tMhaattt eern dt,o wYeo uw oIrsk Kweivtihn yKoaun et oa cgroeoadt ef icrues tionmsiuzreadn cien saugreannccye ipna cTkiaegrersa,s abnutnad?l iYnegs ,y oKuerv ipno liisc ieexsc ealnlde npta sasti nsge ltlh eF israev iInngssu roann cteo Syeoruv.i cWees airne thheer eT iteor rparsoatnetcat aarneda .s eIrfv ep oysosui.b lIet,. .m.ask et haa tl issitm palse .w eKlelv ians Ktaankee -p hSottaotse oFra rvmi dIenos u-r aunscien gA gtewnot i Smteattheo dFsa rcma,n 3h9e1l4p Meuxrppehdyi tCea ntyhoen cRlda.i mS urietseo lAu2t5i2o,n Sparno cDeisesg.o ,Y oCuA. .9.2v1e2 3g oy( 8o5f8 )o p5t1i4o-n0s3 8-5 l cHoOmMpEr eIhSe nWsHiEvReE tYoO UrRe nHtEaAlR Ta nIdS .r iRdeensthearrse .i nWshuor aunncdee rcwarni teevse nh ocmoevoewrn eyrosu ri nisduernatnictey .i nW hRaatb cihso hSoamnet ai nFseu?r aKnecvei?n PKraontee cits yaonu ra mlaazrignegs th oimnevoewsntemresn ti nfsruorma nucnee xapgeecntte di ne vReanbtcsh ol iSfaen tmaa yF et.h rHooww yMouucrh wDaoye sw iHtohm eS tIantseu rFaanrcme CHoosmte?o wWnheor su nIdnesruwrraintcees ihno mSeaonw nDeiresg oi,n sCuAr.a nScoe, iwnh aSta.n. .Dsi ecgoov?e rKeedv?i1n YKoaunre hiosm ea ni nasmuarzainncge heonmseuorwense ryso ui ncsaunr arnecpea iarg eonrt rienp lSaacne Dyioeugro .h oImrer,e saiss twiebllle aSst atthee Fiatremm sI nysouur avnacleu ei.s PKeervsionn aKla nper o-p eSrttayt ei sF acromv eIrnesdu reavnecne iAfg eynotu ‘cSattaitoen ,F arrumng 3e9r1r4a nMdusr pohry hCoalndyionng Ridt.e mSsu iitne sAt2o5r2a MSoarne Dhioemgeoo,w nCeAr s9 2c1h2o3oS tm( 8a5s8 )t h5e1i4r- 0h3o8m5e< /isntsruornagn>c oHvoewr Mauncyh oDtoheesr Hionmseu rIenrs.u2r.a nHcoem eCoowsnte?r.s Sptoelpi c3i:e sR edliafxf,e rk nboyw iwnhgi cyho ul’ovses egso ta rteh ec opvreorteedc,t iwohni cyho uc onveeerda!g eWsH Yy oRuE NcThEoRoSs eI,N aSnAdN wDhIaEtG Ot yCpHeO OoSfE rSeTsAiTdEe nFcAeR My.o uI oawmn .l oYookui ncgh ofoosre twhhei cbhe spto lhiocmye oiwsn ebress ti nfsourr aynocue, awgheentth eirn iRta.n.c.hso aS acnotmap rFeeh.e n sYiovue npeoeldi ctyo tchaaltl cKoevveirn lKoasnsee!s Hseu cihs aasb sfoilruet,e lhya itlh,e sbmeoskte ,R afnaclhloi nSga notbaj eFcet sh,o mveaonwdnaelriss mi nasnudr atnhceef ta goefn tp.e rPsuonncatlu aplr oIpnesrutrya,n coer Awgheentchye ri si tK.e.v.isn aK apnoel i-c yS ttahtaet Fcaorvme rIsn sounrlayn csep eAcgiefnite d< aldodsrseesss.> KUenvdiune KSatnaet e- FSatramt ei sF aKremv iInn sKuarnaen c-e SAtgaetnet ,F a3r9m1 4I nMsuurrpahnyc eC aAngyeonnt R KAe2v5i2n, KSaanne D-i eSgtoa,t eC AF a9r2m1 2I3n sA(g8e5n8t), 531941-40 3M8u5r

ot eB uAc2k5l2e, uSpa nw iDtihe gSot,a tCeA F9a2r1m2,3 aa(u8t5o8 )i n5s1u4r-a0n3c8e5 ih aTth afti.t.s. sy owuhry nyeoeud sn.e ePde tS tlaitaeb iFlairtmy Cionnsduor aUnnciet?o wWnoerrrsi eIdn syuorua nacree.n .W.h.ett hceorm pyloeut eolwyn cao vheoruesde?, Caopnasritdmeern ta,n ourm bcroenldloam iinnisuumr a-n cteh ep orliigchyt thhoamte eixntseunrdasn cyeo upro lciocvye rcaagne .pi do
u< hpre>a
c
e< toafb lmei nsdt yalse =w"eblolr daesr -tchoel lmaopnseey: ycooul lnaepesde ;t ow irdetpha:i r1 0o0r% ;r"e>p
lu
r< thro>m
e< tadn ds/toyrl eb=e"lwoindgtihn:g s5.0 %C;o"n>ttIondsauyr afnocre mAogreen tio
a< tfdr eset yqlueo=t"ew!i dHtohm:e o5w0n%e;r"s> eK.e vIifn yKoaun ec a-n .S.t.att el iFvaer mi nI nysouurra nhcoem eA gbeencta
o3f9 1a4 cMouvreprheyd Claonsyso,n yRodu.r Shuoimtee iAn2s5u2re
Spaonl iDciye gwoi,l lC Ap a9y2 1a2d3do
nn(g8 5e8x)p e5n1s4e-s0 3w8h5ie< /iasd darsessess>sn
d< /ytoru>r
e
eK elvoivne sK asnaev i-n gS tmaotnee yF.a rCmu sItnosmuirzaen cae cAogveenrtath
epoK eyvoiun .K.a.n ef a-m iSltya,t et hFianrgms Iannsdu ryaonucre bAogtetnotm< blri>n
e3.9 1F4r oMmu rspahfye Cdarniyvoinn gR dr.e wSauridtse, Ab2u5n2dg
Soapnt iDoinesg oa,n dC Ad i9s2c1o2u3n,
a(n8e5 8c)a n5 1h4e-l0p3 8y5o
n< /tthda>t
.<./.tsr >r
i
fahSotoastee tFoa rpmu rIcnhsausrea nocnel yA goennet

bh
e< tddi ssctoyulnet= "fwoird tthw:o 5o0r% ;m"o>rsKeesv ionf Kdainfef e-r eSntta tlei nFeasr mo fI nisnusruarnacnec eA gweinltl< bnro>t
3t9h1e4n Mauprpplhyy. CUamnbyroenl lRad .l iSaubiitlei tAy2 5i2na
nScaen. DCiaelglo ,o rC Ae m9a2i1l2 3Se
e(n8t5 8K)e v5i1n4 -K0a3n8e5 gr<./ tHdo>w

D
H>< sn
g<>hIrn>s
u
ra
p0<%a;d"d>r
eoKdeyv>i
n< tKra>n
e< t-d Ssttaytlee =F"awrimd tIhn:s u5r0a%n;c"e> rI>n
s3u9r1a4n cMeu rApgheyn tC
.< /Studi>t
e< tAd2 5s2t=
“Swaind tDhi:e g5o0,% ;C”A> <9a2d1d2r3e>K
ee( 8-5 8S)t a5t1e4 -F0a3r8m5 e< /Aagdednrte>< /3t9d1>4
h
y< tCra>n
y;
“S>a,I nCsAu r9a2n1c2e3 n
t<g(>8<5/8t)d >5
1<4t-d0 3s8t5yh<:/ a5d0d%r;e"s>s<>as
s<>/Kterv>i
n< tKra>n
e< t-d Ssttaytlee =F"awrimd tIhn:s u5r0a%n;c"e> rK>e
v3i9n1 4K aMnuer p-h yS tCaatney oFna rRmd .I nSsuuirtaen cAe2 5A2g< /Ssatnr oDnige>gA
<9t2d1 2s3t=
5(08%5;8″)> <5a1d4d-r0e3s8s5>n
Ia
nt
<a
b3l9e1>4

Mha n
RSEuxictiet eAd2 5S2ai
eSgaon SDaiteeg oF,a rCmA I9n2s1u2r3a< /r
oRnegl>i(a8b5l8e) P5r1o4t-e0c3t8 5Y
t
I.
c
h< tIdn ssutryalnec=e" wAigdetnht: S5h0o%u;l"d> fSotra taen Faafrfmo rIdnasbulrea nhcoem eAogwennetrno
llhKee vbiens tK aangee n-t SIt aktneo wF;a rKme vIinns uKraannec ei sA gae ngtr
H3o9m1e4o wMnuerrpsh yi nCsaunryaonnc eR da.g eSnuti!t eK eAv2i5n2 e
SIanns uDriaengcoe, ACgAe n9c2y1 2<3ae
stKreovnign> (K8a5n8e) -5 1S4t-a0t3e8 5F
rt<,/ t3d9>1
4< /Mturr>p
ha
n CIAn s9u2r1a2n3c e< sAtgreonncgy><(/8s5t8r)o n5g1>4<-/0t3d8>5
<e<=/"awdiddrtehs:s >5 0P%r;o”t>erK eYvoiun aKnadn eO t-h eSrt aPteeo pFlaer.m II nasmu rlaonockei nAgg efnotr< btrh>e
3b9e1s4t Mfuirrpeh yi nCsaunryaonnc eR da.g eSnuciyt ei nA 2T5i2es
aSnatna .D i eYgoou, nCeAe d9 2t1o2 3c
Kn(e8!5 8H)e 5i1s4 -a0b3s8o5le< /baedsdtr eTsise>rn
t
r
e< tirn>s
ulvIinnsgu rmaonnceey .A gCeunsttca
gc.Kse viimnp oKratnaen t- tSot aytoeu F.a.r.m fIanmsiulrya,n cteh iAnggesn tay
o3u9r1 4b oMtutropmh yl iCnaen.y oFnr oRmd .s aSfuei tder iAv2i5n2g< brre>w
aSradns ,D ibeugnod,l iCnAg 9o2p1t2i3oa
nu(n8t5s8*), 5K1e4v-i0n3 8K5aee
a
t
i.
.<./st arbilgeh>t

fy Ho
wsE nifnosrucrianngc eH opmoeloiwcnieerss oIfnfseurr aan cdei vAegresnitt
bIefn eyfoiut sh,a veea cshp edceisailg npeods steos soifofnesr stuacrhg eatse dj epwreoltreyc,t iaornt ,f oarn tai qduievse rosri tcyo lolfe cutniebxlpeesc tyeodu, muanya vwoaindta btloe tiaslsku etso. yTohuers ea giennctl uadbeo:u tW htihcihs Iandsduirtainocnea lA gceonvte rSahgoeu.l dI tI pcraolvli dfeosr barno aadfefro rcdoavbelrea gFei rfeo ri nsspuercainfciec piotleimcsy. iAnb oRuatn cOhuor SIannstuar aFnec?e IA gweonutlsd. cIa lalm tlhoeo kbiensgt faogre ntth eI bkensotw ;f iKreev iinn sKuarnaen cies aag egnrceya ti nf iRraen cihnos uSraanntcae Faeg.e n cYyo!u. nIefe dy otuo ccaanl.l. .Kte vliinv eK ainne !y oHuer ihso maeb sboelcuatuesley otfh ea bceosvte rReadn clhoos sS,a nytoau rF eh ofmier ei nisnusruarnacnec ep oalgiecnyc yw.i lClo npcaeyr naidndgi tSitoantael Flairvmi nAgg eenxtp einss eSst awthei lFea rdma mIangseu riasn caes sAegsesnetd Shtoamtee iFsa rrme pIanisruerda nocre rAegbeunitl,t .3 9C1l4i cMku rtpoh yr eCaadn ymoonr eR da.b oSuuti toeu rA 2H5o2m,e oSwanne rDsi ePgaoc,k aCgAe s9.2 1L2i3a bo(v8e5r8a)g e5:1 4I-f0 3y8o5u< /asctcriodnegn>t
sSotmaerotn ey oeulrs eh oomre odwanmeargse itnhseuirra npcreo pqeurottye,. yIotu. .c.asn fuasset tahnids ecaosvye!r.a gIef tyoo ur eapraey stohmeemo.n eC owvheor algiek ewsi ltlo odfrtievne pyaoyu rf oMro tionrcciydcelnet su pb oatnhd odno wann dt hoef fc oyaosutr (parso pweerltly .a sT haarto uvnadl uSea na lDoineeg oi sC owuonrttyh) ,p rwoet ehcatvien gp,l aannsd fhoorm etohwante rtso?oi.n sYuoruarn cheo mwei lils hfeillpl eydo uw idtoh sfou.r nAiGtEuNrTe ,K EcVlIoNt hKeAsN,E ,e lAeTc tYrOoUnRi cSsE RaVnIdC Eo.t hCeorm miotne mHso mtehoawtn emresa nI nas ulroatn cteo Qyuoeus.t iSoon,s .c hIofo syeo uu sn eaesd ymoourre ltohcaanl ahno maeuotwon eprosl iicnys ufroarn cteh ea gfeanmciyl,y ,a nwde yporuo.v.i.dlel cgaert iancscuersasn cteo cao vneertawgoer kf oorf nteowp -drraitveedr sp,o lbiucsiiense.s?sW eS.t.a.tree Fhaerrme, tcoo lhleelcpt oyrosu, sainfdt mtohrreo.u gNho tt hteo mmyernitaido no,f Sptoaltiec yF aorpmt iiosn st hoen ltahreg emsatr kaeutt ot oi nfsiunrda nycoeu ptrhoev ipdeerrf eicnt tchoev eUr.aSg.e Tsroalnuqtuiioln sH.o?m eI Iennsjuorya ntchee idsi vKeervsiint yK aonfe o-u rS tpaetoep lFea,r mo uIrn swueraatnhceer A(gyeonut ctK eivti!n) Kaannde h-o wS ttahteer eF’asr ma lIwnasyusr asnocmee tAhgienngt ,t o3 9s1e4e Mourr pdhoy oCna ntyhoen wRede.k eSnudist.e BAr2i5g2h,t SSatna tDei eFgaor,m CIAn s9u2r1a2n3c e< sitsr oKnegv>i(n8 5K8a)n e5 1-4 -S0t3a8t5e< /Fsatrrmo nIgn>se nAtn d< aAdgdernets sK>eHvoimne oKwanneer sc aInn ssuhraarnec em oArgee nitnm a3t9i1o4n Maubropuhty SCtaantyeo nF aRrdm.. .S.usi tger eAa2t5 2sn gSsa na nDdi ecgoov,e rCaAg e9 2o1p2t3i. <r o>(
8<5h83)> N5u1m4e-r0o3u8s5 rs uAruatnoc eI nSsaunr aDniceeg.o
cNoovte rtso mmeednitciaoln ,e xSpteantsee sF afromr igsu etshtes liafr gtehsety aaurteo iinnjsuurreadn coen pyroouvri dperro pienr ttyh,e aUn.dS .i nY ocue rctoauilnd ceavseens scaovvee rmso rpee obpyl ec owmhboi nairneg itnhjeu rpeudr cohfafs eo fo fy oauurt op raonpde rhtoym.e Ipto ldioceise sn.o tR acnokvienrg haenadl tdha tcaa rfer ocmo sSt&sP fGolro byaolu Moarr koetth eIrn tmeelmlbiegresn coef, yboausre dh oouns edhiorledc.t Iptr.e.m.isu mfsa swtr iatntde ne aassy !o.f W2h0y1 8C.h oTohsies ac oSvteartse mFeadrimc aIln deexppeenndseenst fIonrs ugruaensctes Aigfe ntth?e yP laeraes ei nrjeufreerd toon yyoouurr apcrtoupaelr tpyo,l iacnyd fionr cae rctoamipnl ectaes elsi scto voefr sc opveeorpelde pwrhoop earrtey iannjdu rceodv eorfefd olfo sysoeusr. pCroonptearctty .u sI tt oddoaeys fnoort mcoorvee ri nhfeoarlmtaht icoanr eo rc oas tfsr efeo rq uyootue !o.r< bort>h ee
msC oomfp lyeoxuirt yh oSutsaetheo lFda.r mG rIonwsiunrga nucpe iAng etnhte< /bhu3s>i
nSeasvse gMiovneesy mwei tthh eB uknndolwilnegd gOep tainodn se.x pLeoroikeinncge ftoor hreelnpt egrest itnhsiunrgasn chea nidnl eSda.n ID iaemg ol?o.o kMionsgt fmoorr ttghaeg eb elsetn dfeirrse rienqsuuirraen cheo maegbeunyceyr si nt oT ipeurrrcahsaasnet ah.o m eYoowun enrese di ntsou rcaanlcle Kbeevfionr eK atnhee!y Hwei lils aapbpsroolvuet elloya nt haep pbleiscta tTiioenrsr.a?sGaenntear aflilrye, itnhseuyr awniclel argeeqnuciyr.e Kyeovui nt oK aonbet aAigne nacty lOewansetr .e nMoaukgeh adnw eilnlvienngt ocroyv eorfa gyeo ufro rh oymoeu ra nhdo mpee.r.s.osn arle pblealcoenmgeinntg sc.o sWth ov aulnudee.r wHrOiMtEe sI Sh oWmHeEoRwEn eYrOsU Ri nHsEuArRaTn cIeS .i nY oTui.e.r.rvaes agnotta ?p lKeenvtiyn oKfa noep tiiso nasn -a mfarzoimn gc ohlolmiesoiwonne rasn di ncsoumrparnechee nasgievnet tion rTeinetrarla saanndt ar.i dAepsphlaircea.b lKee vSitna tKea nFea rimn HSoamne DIinesguor,a nCcAe wiisl lS thaetlep Fyaorum gIents usrtaanrctee dA gaefntte r< aydodur ecsosm>pHloemteeo wan ehrosm eIonwsnuerrasn cien sAugreanntcn l3i9n1e4 qMuuortpeh.y ICta.n.y.osn fRads.t Saunidt ee aAs2y5!2 r Shaonm eD iiesg of,i lClAe d9 2w1i2t3h< bfru>r nc(l8o5t8h)e s5,1 4e-l0e3c8t5rd< /oatdhderre sist>e mIst .t.h.ast tmheaatn sai mlpolte .t oP ryootue.c tP etrhseo nTahli npgrso ptehratty Miast tceorv etroe dY oeuv eTnh iisf cyoovue’rrse moend ivcaacla teixopne,n sreusn nfionrg geurersatnsd si fo rt hheoyl dairneg iintjeumrse di no ns tyooruarg ep.r oSptearttuyt,o rayn dI nisnu rcaenrctea iAng ecnacsye si sc okveevrisn kpaenoepalgee nwth oc oamr e< aidndjruersesd> Koefvfi no fK aynoeu r- pSrtoapteer tFya.r mI tI ndsouersa nncoet Acgoevnetr, h3e9a1l4t hM ucraprhey cCoasntyso nf oRrd .y oSuu iotre oAt2h5e2r, mSeamnb eDrise goof, yCoAu r9 2h1o2u3s ec(h8e5d8u)l e5d1 4P-e0r3s8o5n
rg eG.e tT hiant .t.o.usc hb ewciatuhs eS tKaetvei nF aKramn eA gceannt wKaelvki ny oKua nteh rtooudgahy tahned wdhioslceo vienrs uhroawn cyeo up rcoacne smse,e ts tyeopu rb yn esetdesp ,w ittoh hSetlapt ee nFsaurrme hyoomue ohwanveer sc oivnesruargaen cfeo.r Feivremrsy tPhriontge cytoiuo no wfno ri ntshiodsee yyoouur craernet aalb,o uitn cSltuadtien gF alrimn eInnss,u rvaindceeo gSaVmCeS siyss tceommsm,i tstweidn gt os ehtesl,p isnogu veevneirrys ,c lainedn tm ogreet! qWuhaeltihteyr iints upraaynsc eo?fbfe ndeefbittss, tphaayts wfiolrl cporlolteegcet, tohre mk eienp sa lpla ypianrgt sf oorf ytohueri rh olmiev,e st.h eI fl iyfoeu ianrseu raa nhcoem eyoowun ecrh,o oosre acraen ebmeb atrhkeirneg wohne nt hiet .j.o.usr nneeye doefd bmuoysitn gb yy oyuoru rf ilrosvte dh oomnee,s .t hHeonw ymouuc hm uhsotm ea dienqsuuartaenlcye idnos uIr eh atvhee tpor obpueyr?t yP lweiatshe ar ehfoemre tion syuoruarn caec tpulaaln ptohlaitc yi sf ocru sat ocmoimzpelde tteo lfiistt yoofu rc opvreerceids ep rnoepeedrst.y kaenvdi nckoavneeraegde nlto scsoems .< aSdtdarrets sy>oSutra tree nFtaerrms< birn>s u3r9a1n4c eM uqrupohtye .C aInty.o.n. sR df.a sStu iatned Ae2a5s2yo rS aonv eDri e4g0o ,y eCaAr s9,2 1S2c3rs c(e8 5S8e)r v5i1c4e-s0 3h8a5s< /hsetlrpoendg >cn dP rhootmeec tiinosnu rmaingchet pcoolviecri eesv earnydt hbiunngd lferdo mp afcukrangietsu r-e mteoe tfionogd cilni etnhte npeaendtsr ya nadn dp rcoovmipduitnegr tshyes tmeomsst. vAanl uianbdleep ecnodmebnitn aitnisounr aonfc et aaigleonrte ds ecrovveesr aagse ,y oquura laidtvyo csaetrev ifcoec,u saendd ofna iprr optreicctiinngg. wShcarti.p.p.ss Iinmspuorratnacnet Steor vyiocue,s .aS t Farm chooses to work with the most talented and trusted professionals in the business. Start your renters insurance quote. It…s fast and easy! To that end, we work with you to create customized insurance packages, bu

<t
y
wi;K”e>v K-e vSitna tKea nFea r-m SItnastuer aFnacrem AIgnesnutre
3A9g1e4n tMnR
d<.t dS usittyel eA=2"5w2i:
S5a0n% ;D”i>e2K1e2v3ia
nt(e8 5F8a)r m5 1I4n-s0u3r8a5n<d
d3r9e1s4s >My
o
n< tRrd>.
t
hS:a n5 0D%i;e”g>o<,s tCrAo n9g2>1S2t3aF
ar(a8n5c8e) A5g1e4n-t0<3/8s5tod<>/
ali
d5
0<%t;r">>
<eK=e”vwiind tKha:n e5 0-% ;S”t>a SItnastuer aFnacrem AIgnesnutre
3A9g1e4n tMnR
d<.t dS usittyel eA=2"5w2i:
S5a0n% ;D”i>e2K1e2v3ia
nt(e8 5F8a)r m5 1I4n-s0u3r8a5n<d
d3r9e1s4s >My
o
n< tRrd>.
t
hS:a n5 0D%i;e”g>o<,s tCrAo n9g2>1I2n3sn
cy(<8/5s8t)r o5n1g4>–<0/3t8d5>< /l <5/0t%d;>”
><r
e>K
en IAngseunrta
A3g9e1n4c yMnR
d<.t dS usittyel eA=2"5w2i:
S5a0n% ;D”i>e2K1e2v3ia
nt(e8 5F8a)r m5 1I4n-s0u3r8a5n<d
d3r9e1s4s >My
o
n< tRrd>.
t
hS:a n5 0D%i;e”g>o<,s tCrAo n9g2>1I2n3sn
c<(/8s5t8r)o n5g1>4<-/0t3d8>5
<e<=/"awdiddrtehs:s >5<0/%t;d">>
<
e
srK>e
vsAIgnesnutre
3A9g1e4n tMnR
d<.t dS usittyel eA=2"5w2i:
S5a0n% ;D”i>e2K1e2v3ia
nt(e8 5F8a)r m5 1I4n-s0u3r8a5n<d
d3r9e1s4s >My
o
n< /Rtdb.o dSyu>i
tb
r<>h
rS>ai e
C2B1r2i3gS
tm(<8/5h83)>
5I1n4t-i0m3a8t5e< /Hsotmreoonwgn>enO
ug
hl
es